WhatsApp
Linkedin

Almanya'da Girişimcilik: Almanya Girişimci Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya'da Girişimcilik: Almanya Girişimci Vizesi Başvuru Süreci 2023
 • 03 Şubat 2023, 12:53

Almanya'da Girişimcilik: Almanya Girişimci Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya girişimci vizesi, Almanya’da yatırım yapmak, yeni bir iş kurmak isteyen kişiye ve ailesine Almanya’da oturum izni hakkı veren bir vize türüdür. Almanya girişimci vizesi ile yatırım yapan kişi ailesi ile birlikte Almanya’ya yerleşebilmekte ve devlet desteğinden faydalanabilmektedir.

Alman hükümetine maddi güvence ve detaylandırılmış iş planı sunulduğu takdirde Almanya’da start-up kariyerine başlanabilmektedir.

Girişimci Olarak Almanya’ya Gitmek için Gerekenler Nelerdir?

Girişimci olarak Almanya’ya gitmek için iş belgeleri hazırlandıktan ve belgeler temin edildikten sonra girişimci vizesi gerekmektedir

Gerçekçi bir iş planı, gerekli belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi ve maddi yeterliliklerin sağlanması koşuluyla Almanya yatırımcı vizesi alınabilmektedir.

Almanya Girişimci Vizesi Şartları Nelerdir?

Almanya’da girişimci vizesi almak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Detaylıca belgelendirilmiş meslek ve kariyer özgeçmişi
 • Yeterli yatırım sermayesine sahip olmak
 • Yatırımın yapılacağı bölgede ekonomik veya bölgesel talepleri karşılayabilmek
 • Alman hükümetine ekonomik olarak destek olunabileceğinin belgelendirilmesi

Almanya Girişimci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya girişimci vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya girişimci vizesi başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Pasaport: En az 2 yıl geçerliliği olan pasaportun kişisel bilgilerin yer aldığı sayfaların en az 2 adet fotokopisi yatırım yapacak kişi ve eşlik edecekse ailesi için sunulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • Diploma ve yeterlilik belgeleri: Kişinin meslek eğitimini gösteren diploma ve sertifikalarla belgelenebilir olan özgeçmişin; çalışma karneleri (bonservis), ticaret sicil kaydı örnekleri, yabancı dil yeterliliğini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Vize makbuzu: Vize ücretinin ödenmesi ve makbuzunun sunulması gerekmektedir.

Almanya Girişimci Vizesi Nereden Alınır?

Almanya girişimci vizesi için yapılacak başvurular başvuru merkezi ve akredite acenteler aracılığıyla yapılabilmektedir ancak vize onayı vermek için yetkili olan tek otorite Alman Büyükelçiliğidir.

Almanya Girişimci Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Almanya girişimci vizesi hizmetleri ve ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hizmet Ücret
Almanya girişimci vize harcı 80 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma 40 EUR
Randevu Ücretsiz
Biyometri işlemleri 40 EUR
Danışmanlık hizmeti 60 EUR
Toplam 220 EUR

Almanya Girişimci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya girişimci vizesi ortalama olarak 8 - 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Büyükelçiliklerin yoğunluklarına bağlı olarak sonuçlanma süresi değişebilmektedir.

Almanya Girişimci Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Almanya girişimci vizesi ile oturum izni alınabilir.

Almanya’da oturma izni almak için, Almanya’daki ticari koşullara uygun, gerçekliği ölçülebilen bir iş planı oluşturulması gerekmektedir. Almanya girişimci vizesi ile oturma izni alınırken yapılacak yatırım/ kurulacak işin haricinde bireyin kendini ve varsa ailesini de geçindirecek miktarda sermayesi ve mesleki yeterliliği olması gerekmektedir.

Maddi ve mesleki yeterliliklerin sağlandığı koşullarda Almanya oturma izni girişimci vizesi ile birlikte verilebilmektedir.

Almanya Girişimci Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Almanya girişimci vizesi ile vatandaşlık alınabilmektedir. Almanya girişimci vizesi ile vatandaşlık almak için yasal bir oturma izniyle Almanya’da ikamet edilmesi gerekmektedir.

Almanya’da girişimci vizesiyle alınan oturum izniyle Almanya’da 8 yıl kesintisiz yaşandıktan, Almancada C1 seviyesinde olmak, ekonomik olarak Alman hükümetine yük olmayacak şekilde geçinebilmek Almanya vatandaşlık şartlarındandır.

Almanya’da Göçmenlerin Ekonomik Girişimci Faaliyetleri Nelerdir?

Almanya’da göçmenlerin ekonomik girişimci faaliyetleri aşağıda listelenmiştir.

 • Gastronomi
 • Ticaret
 • İmalat
 • İnşaat
 • Giyim

Özellikle gastronomi sektöründe Almanya’daki türk girişimciler öne çıkmaktadırlar.

Almanya’da Girişimci Sayısı Kaçtır?

2019 yılında açıklanan verilere göre Almanya’da girişimci sayısı 605,000 olarak rapor edilmiştir. Almanya’daki girişimci sayısı Almanya’nın sağladığı girişimcilik desteklerine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.

Diğer ülkelerden gelen yatırımcıların yaşlarına oranla Almanya nüfusu daha yaşlıdır bu nedenle yabancı yatırımcılar, gerekli koşullar sağlandığı takdirde, ülkede destek görmektedir.

Almanya’da Türk Girişimci Sayısı Kaçtır?

2019 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımı verilerine göre Almanya’da bulunan Türkiye kökenli girişimci sayısı 103.000 olarak belirlenmiştir. Almanya’daki girişimci sayısının on yıl öncesinde 81.000 olduğu belirtilmiştir. Almanya’nın genelinde Alman girişimcilerin sayısı %11.4 oranında azalırken Türk girişimcilerin sayısı %27.2 ve genel olarak tüm göçmenlerin sayısı %26 civarında artış göstermiştir. Yerli nüfusun yaşlanması (Almanlarda ortalama yaş 47.3 iken Türklerde bu yaş 36- 5.6’dır) Alman girişimcilerin oranının Türk girişimcilere oranla azalmasının ana nedenidir.

Almanya’da Start-Up Kurmak için Şartlar Nelerdir?

Almanya’da start-up kurmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Maddi açıdan yeterlilik sağlanmalıdır.
 • İş planı gerçekçi ve detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.
 • Kurulacak şirketin Almanya’da belli bir alandaki eksiklerini tamamlayacak kapasitede olmalıdır.
 • Yapılacak olan yatırım Alman ekonomisine katkıda bulunmalıdır.

Yukarıdaki şartlar sağlanması durumunda Almanya’da iş kurma vizesi alınabilmektedir.


Etiketler :
Paylaş :

Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM