WhatsApp
Linkedin

Almanya'da Girişimcilik-Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri

Almanya'da Girişimcilik-Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri
  • 17 Mart 2023, 16:25

Almanya'da Girişimcilik-Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri

Girişimcilik günümüzün en büyük sosyal ve ekonomik güçlerinden biri olarak görülmektedir.

Devletlerin iktisadi anlamda büyümesi ve gelişmesi o devletin girişimcilik kültürünün gelişmesi ile

mümkün olmaktadır. Bir ülkede girişimcilik kültür haline getirilmiş ve girişimcilik bilinci

geliştirilmiş ise o ülkenin işveren sayısında, üretiminde ve ekonomisinde önemli ölçüde büyüme ve

gelişme söz konusu olabilmektedir.

Son senelerde bilhassa girişimcilik faaliyetlerine yönelik alakanın artması girişimciliğe verilen

önemi daha da arttırmıştır. Girişimciliğin ülke gelişiminde ve toplumsal refahın artmasında etkili

olduğu görülmüştür. Bu bakımdan devletler girişimciliğin gelişmesi için girişimcilik eğitimlerine

ayrı bir önem vermektedirler. Girişimcilik eğitimlerinin, toplumda girişimcilik kültürünün

gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olmasından dolayı Avrupa komisyonu eğitim yoluyla girişimci

beyinlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu çalışmada Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya’da girişimciliğe yönelik yapılan eğitim

programları ve teşviklerin neler olduğu detaylı bir şekilde incelenecektir. Daha ziyade 2000 yılı ve

sonrası icraatlar ve aktiviteler üzerinde durulacaktır.

Bu çalışmanın amacı, yukarıda da değinildiği üzere devletlerin ekonomik geleceği için hayati

önem taşıyan girişimciliğin gelişmiş ülkelerde ne şekilde önemsenip, uygulandığının, gelişmiş bir

ülke olan Almanya örneğiyle incelenmesi, sonrasında da ülkemiz için örnek olabilecek model

uygulamaları ortaya çıkarabilmeye katkı sağlamaktır


Etiketler :
Paylaş :

Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM