WhatsApp
Linkedin

Almanya’da Serbest Meslek Faaliyetleri için  Oturma İzni

Almanya’da Serbest Meslek Faaliyetleri için  Oturma İzni
  • 13 Şubat 2023, 16:50

Almanya’da Serbest Meslek Faaliyetleri için  Oturma İzni

Almanya’da Serbest Meslek Faaliyetleri için  Oturma İzni

 

I – Giriş

 

Bir yabancı Almanya’da serbest meslek faaliyetinde bulunmak isterse İkamet Yasası’nın 21/5. maddesi uyarınca „serbest meslek faaliyetleri için oturma izni“ kapsamında yetkili makama başvurabilir. Serbest vizeler genellikle üç aylık bir süre için verilir. Bu vizelerin oturma iznine dönüştürülebilmesi ve üç yıla kadar uzatılabilmesi mümkündür.

 

İkamet Yasası’nın 21/5. maddesi şöyledir:

 

„Bir yabancıya, 1. fıkra istisnası olarak, serbest meslek icra etmesi amacıyla ikamet izni verilebilir. Serbest mesleğin icrası için gerekli iznin verilmiş veya verilmesi taahhüt edilmiş olmalıdır. Bu halde 1. fıkranın 3. cümlesi uygulanacaktır ancak 4. fıkra burada uygulama alanı bulmaz.“

 

İkamet Yasası’nın 21/1. maddesinin 3. cümlesi, bu faaliyetin uygulanma finansmanının öz sermaye veya bir kredi taahhüdü ile güvence altına alınması gerektiğini belirtir.

 

Hangi serbest meslek faaliyetlerinin tanındığı, bunlara tam olarak hangi şartların bağlı olduğu, hangi finansman araç standartının gerekliliklerini karşıladığı ve ne kadar mali imkanun bulunması gerektiği aşağıdaki bölümlerde cevaplanmıştır.

 

II – Hangi meslekler serbest meslekler kapsamına girer?

 

Almanya’da bir mesleğin serbest meslekler kapsamına girip girmediği, Gelir Vergisi Yasası’nın 18/1-1. maddesinde listelenen kişilere göre tespit edilir.

 

“Serbest çalışma; bağımsız olarak yürütülen bilimsel, sanatsal, edebi, öğretim veya eğitim çalışmalarını, doktorların, diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin, avukatların, noterlerin, patent vekillerinin, eksperlerin, mühendislerin, mimarların, ticari kimyagerlerin, denetçilerin, vergilerin, danışmanların, danışman ekonomistler ve işletme ekonomistlerinin, yeminli muhasebecilerin, vergi acentelerinin, tıp dışı pratisyenlerin, diş hekimlerinin, fizyoterapistlerin, gazetecilerin, foto muhabirlerinin, tercümanların, çevirmenlerin, pilot ve benzeri mesleklerin bağımsız mesleki faaliyetlerini içerir.“

 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen mesleklerden biri icra ediliyorsa İkamet Kanunun 21/5. maddesine göre söz edilen başvuruyu yapılabilir.

 

III – Hangi yasal gereklilikler karşılanmalıdır?

 

Serbest çalışanlar, ticaret lisansından muaftır ancak faaliyetlerini vergi dairesine kaydettirmek zorundadırlar. Kurumca bir vergi numarası verilir ve kurum, serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirlerden ilgili vergileri toplamaya yetkilidir. Bununla birlikte, belirli bir odaya üyeliğin veya bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için belirli bir nitelik gerektiren serbest meslekler söz konusudur.

 

IV – Başvuru için hangi belgeler sunulmalıdır?

 

Başvuru ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler gereklidir:

 

Eksiksiz doldurulmuş bir vize başvuru formuGeçerli bir pasaportİki adet biyometrik vesikalık fotoğrafBaşvuru ücretinin ödendiğine dair belgeYurtdışı seyahat sağlık sigortası/sağlık sigortası ispatıVarsa önceki işverenlerden tavsiye mektuplarıVarsa önceki işe ilişkin portföy, basılı numuneler vb.Uzmanlık bilgisinin vazgeçilmez olduğu bir meslek icra ediliyorsa uzmanlığı kanıtlayan bir izin, ruhsat veya diğer belgeler (örneğin tıp, hukuk vb.) de sunulmalıdır.İlgili eğitim sertifikalarıSerbest çalışma faaliyetinin uygulanmasını ve sonrasındaki yaşam giderlerini karşılamak için finansal araçların ispatı, örn. sayılan belgelerden biri ibraz edilebilir: banka hesap özetleri, planlanan serbest çalışma faaliyetinden elde edilen aylık kayıp ve kar tahminlerine ilişkin kar ve zarar tablosu, yeterli emeklilik karşılığı belgesi (sadece 45 yaşını doldurmuş ve kanıt sunmaktan muaf olmayan kişiler)…Varsa serbest çalışma planı kanıtıVarsa müstakbel işveren ve müşterilerden gelen taahhüt beyanları.

 

V – Vize veya oturma izni masrafları ne kadardır?

 

Vize ücreti 75,00 eurodur. Oturma izni için 100,00 euroya kadar ücret alınabilir (Bkz. İkamet Yönetmeliği m.45). Ek olarak, danışmanların dikkate alınması gereken başkaca maliyetler olabilir.

 

VI – Vize gerektirip üçüncü ülke statüsünde olan ülkelerden gelen göçmenlerin giriş süreci prosedürü

 

Vize ve giriş sürecinde, İkamet Yasası’nın 5. maddesine göre genel şartların yerine getirilmesi, yani geçerli bir pasaportun bulunması, uygulamanın finansmanının güvence altına alınması ve sınır dışı için herhangi bir neden bulunmaması gerekir. Bununla birlikte bireysel bölüm, beş adıma ayrılabilir:

 

1. Adım: Ön koşulları kontrol edin

 

Serbest çalışma için ön koşullar şunlardır:

 

Söz konusu serbest mesleği uygulama izni (Eğitim sertifikası ile ispatlanmış).Projenin güvenli finansmanının bulunmasıGüvenli finansmanının yanı sıra devamlılık maliyetlerinin karşılanabilmesi45 yaşını doldurmuş adaylar için ayrıca yeterli emekli maaşı karşılığına dair belge istenmektedir. Bu, 67 yaşında aylık 1.340,47 euro emekli maaşı veya 195.104,00 euro varlık bulunması gerektiği anlamına gelmektedir. Sayılan uyruklar, bu ispat yükümlülüğünden muaf tutulur: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Japonya, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sri Lanka. Ancak unutmamak gerekir ki yetkililerin bu konuda ısrar etmesi nedeniyle belgelerin yine de sunulması gerekmektedir.

 

2. Adım: Alman Büyükelçiliği’nden randevu talep edin

 

Tüm evraklar hazırlandıktan sonra anavatan büyükelçiliğinin konsolosluk ve vize birimlerinden randevu alınması gerekir. Güncel bekleme süresi bilgileri ilgili konsoloslukların web sitelerinde bulunabilir.

 

3. Adım: İkamet ettiğiniz ülkede vize başvurusunda bulunun

 

İkamet ediken ülke konsolosluğunda vize başvurusunda bulunmak için tüm belgelerin eksiksiz olarak getirilmesi gerekir. Ayrıca 75,00 euro ücret ödenmesi söz konusudur.

 

4. Adım: Almanya’ya Giriş

 

Almanya bakımından serbest çalışma kapsamındaki giriş vizesi geçerli hale gelir gelmez seyahat planlaması yapılabilir. Başvuru sahiplerinin Almanya’ya geldikleri andan itibaren sağlık sigortasına sahip olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

 

5. Adım: Almanya’da oturma izni başvurusu

 

Girişten sonra, yetkili yabancılar birimine oturma izni başvurusu yapılmalıdır. Bu, İkamet Yasası’nın 21/5. maddesine göre serbest meslek faaliyetinde bulunmak amacıyla oturma izni başvurusunda bulunmanın son adımıdır. Yabancıların kayıt ofisi, gerekli diğer belgelerin listesini temin edecektir. Ayrıca, başvuru için yaklaşık 100,00 euro (İkamet Yasası’nın 45. maddesi) kadar bir ücret alınmaktadır.

 

Önemli bir tavsiye olarak: Oturma iznine, giriş için verilen vizenin süresi dolmadan başvurulmalıdır.

 

VII – Sonuç

 

Serbest çalışan olarak diğer oturma izni başvurularında genel olarak karşılaşılan bürokratik prosedürlerin azaltılmasından yararlanacaksınız. Yine de gerekli evrakların dikkatli bir şekilde hazırlanması, vize ve giriş sürecinin makul bir şekilde planlanması esastır. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa avukat, size yetkin bir şekilde tavsiyede bulunabilecektir.

 

 Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM