WhatsApp
Linkedin

Almanya'da Şirket Kurmak için Gerekenler

Almanya'da Şirket Kurmak için Gerekenler
 • 08 Şubat 2023, 15:29

Almanya'da Şirket Kurmak için Gerekenler

Almanya’da Şirket Kurmak İçin Ne Yapılmalı? İhtiyacınız Olan Tüm Bilgiler

Almanya’da şirket kurmak isteyen girişimcilere Alman hükümeti oldukça sıcak bakmakta ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yapmamaktadır. Almanya’da şirket kurmak isteyenler girişimciler az bir sermaye ile rahatlıkla iş kurabilmektedir. Bunun için limitet şirket statüsünde bir firma kurmanız gerekir. Buda GmbH şirkettir.

Almanya’da Şirket Kurmak İçin Neler Yapılması Gerekir?

Almanya’da şirket kurmadan önce ne işi yapacağınıza karar vermek ve bunu ayrıntılı olarak projelendirmek durumundasınız. Bu Almanya’da şirket kurmak isteyenler için, ilk yapması gereken önemli konulardan biridir. Diğer adım ise kuracağınız işin maliyeti ve bu konuda ayrılacak finansal sermayedir. Almanya’da şirket kurma aşamalarında bir takım bürokratik engellerle karşılaşmak mümkündür. Bunu aşmak için finansal bir danışmanla iletişime geçmek işlerin hızlı yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Finansal danışmanlar bu konuda uzman oldukları için yapılması gereken işlemleri sizin adınıza yürütürler. Bu işlemler;

 • Noter kiralamak
 • Ticari firmanın kayıt altına alınması

Finansal danışman bürokratik olarak neler yapılması gerektiği ve hangi belgelerin gerektiği konusunda sizi bilgilendirir. Ardından ticaret odası kaydı yapılarak ticaret odası ile iletişime geçilir. İşyerinin ticari kaydı nasıl olacağı ve bu konu ile ilgili detaylar konusunda danışman şirket sizi bilgilendirir. Ardından vergi kaydı yaptırmak gerekir. Bu konuda iki farklı vergi türü bulunur. Birincisi ticari vergi, diğeri ise yerel vergidir. Vergi kayıtları işlemleri tamamlandıktan sonra kurulacak iş ile ilgili bir sertifika alınır.

Limited şirket & GmbH

Almanya’da şirket kurmak isteyen kişilerin başvurduğu şirket Türkiye’de limitet şirket olarak bilinen GmbH şirketidir. GmbH şirketi için önce 25 bin Euro olan hisse sermayesi bugün mini işletme denilen 1 Euro sermaye ile de kurulabilmektedir.

Almanya’da Şirket Kurmak Nasıl Olur?

İster Türkiye’de var olan bir şirketin Almanya’ya taşınması, isterse bireysel olarak Almanya’da şirket kurmak için herhangi bir oturum iznine gerek yoktur. Bu konuda Alman mevzuatı yabancı ülke vatandaşlarına herhangi bir yasal engel koymaz. Almanya’da şirket kurmak noter huzurunda gerçekleşir. Şayet kurulacak şirketin hissedarları olması durumunda ise ve bunların Almanya’ya gelmesi mümkün olmadığında Türkiye’deki herhangi bir noter ile 3. bir şahıs adına vekâletname çıkartarak işlemleri yürütmek mümkündür.

almanyada şirket kurmak

Almanya’da Kurulacak Olan Limitet Şirket İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket sahibinin isim soy ismi, varsa hissedar ve yöneticilerinin isim soy isimleri
 • Doğum yeri, doğum tarihi ve kimlik bilgileri
 • Almanya’da iş kurmak isteyen kişinin adres bilgileri
 • Şirketin ismi
 • Şirketin Almanya’da nerede ikamet edeceği ve faaliyet göstereceği bölgenin adresi

İstenen bu belgeler noter tarafından onaylanmış ve güncel belgeler olmalıdır. ayrıca hazırlanan belgeler valilik tarafından da apostil edilmelidir. Ayrıca yeminli bir Alman tercüman tarafından bütün belgelerin Almancaya tercüme edilmesi gerekir.

Almanya’da Şahıs Şirketi Kurmak

Almanya’da kişisel olarak şirket kurmak isteyenlerin herhangi bir sermaye bildirme zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla Almanya’da şahıs şirketi kurmak oldukça basittir. Türkiye’de var olan limitet şirket statüsünde olan GmbH şirkettir. GmbH ile kurulan şirkette belli bir sermaye miktarı sınırı bulunur. Bu sermaye miktarı 12. 500 Euro’ dur. Bu sermaye şirketin ilk 6 aylık masrafını karşılayacak miktarda olacak şekilde belirlenmelidir.

Şirketin Kuruluş Aşaması

Almanya’da şirket kurma aşaması noter kanalı ile yapılır. Aynı zamanda sicil kaydı da noter tarafından yapılmaktadır. Almanya’da şirket kurmaya karar veren kişi bunu şirket kurarak gerçekleştirir. Kurmak istediği işletmenin ikametgâh adresinin bulunduğu ticaret dairesine kaydını yaptırır. Kayıt işlemi tamamlandığında şirketin kayıt bilgileri maliye Müdürlüğü’ne, meslek odalarına, sanayi ve ticaret odasına gönderilir. Bunun için girişimci üye aidatı öder. Şirket kurulma aşamasında birtakım masraflar vardır. Bunlar; hukuki işleri yürüten avukat masrafı, şirket kurulumunu gerçekleştiren noter masrafı ve sicil kaydı için gerekli masraflardır.

Almanya’da Şirket Kurmak İsteyenlerin Vergi Hukukuna İlişkin Bilmesi Gerekenler

Almanya’da Şirket Kurmak için girişimcilerin ödemeleri gereken şirket faaliyetleri ile ilgili birtakım vergi çeşitlilikleri vardır. Bunlar kurumlar vergisi, ticari işletme vergisi, katma değer vergisi gibi vergilerdir. Şahıs şirketi olarak gerçekleştirilen şirketlerde yalnızca gelir vergisi alınmaktadır. Almanya’da Şirket kuran ve faaliyet gösteren işletmeler Türkiye’de olduğu gibi işletme vergisine tabidir. bu kişi şirketin sahibi durumunda olan ve vergi yükümlüsü olan kişidir.

Almanya’da Şirket Kurmak Cazip Midir?

Almanya dünyanın en önemli en büyük yatırımlarına sahip ülkelerinden biridir. Almanya’nın bir yatırım ülkesi olması sebebiyle Almanya’da iş kurmak isteyen girişimcilere birtakım avantajlar sağlanır. Almanya’da şirket kurmak isteyen girişimciler iş kurmadan önce Almanya ile ilgili genel olarak ekonomi ve yatırıma ilişkin bilgi sahibi olmaları da onlara bir takım avantajlar sağlar. Sektörel anlamda ihtiyaç duyulan eyaletlerde ekonomiyi destekleyen girişimcilere kuracakları iş ile ilgili yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda almanya’da oturum izni almanızıda sağlar. 

Almanya’da Limitet Şirket GmbH Kurulması Konusundaki Avantajlar

Almanya’da şirket kurmak için GmbH yani limitet şirket kurma kanunlarla belirlenmiştir. GmbH yani limitet şirket kuruluşu son derece basittir. GmbH Almanya’da şirket kurmak isteyen kişiler için en uygun ticari girişimdir. Bu Limitet şirketin zarar riski oldukça sınırlıdır. Ayrıca bununla birlikte ana sermayede sermaye sınırı kaldırılmıştır. Hazırlanan şirket sözleşmesinin noter tarafından tasdik edilmesi ve ticari sicil kaydının yaptırılması zorunludur. Kurulan işletme faaliyette bulunduğu süre içinde GmbH ibaresini kullanmak zorundadır.

Almanya’da Kurulan Şirketin Şubesini Açma Şartları

Almanya’da var olan bağımsız bir şirketin ilerleyen zamanda şubelerinin açılması mümkündür. Bu durum Alman anayasa hukuku tarafından düzenlenmiştir. Kurulan şirket bulunduğu merkezden farklı bir yerde faaliyet gösterme hakkına sahiptir. Almanya’da kurulan bir şirketin şubesini açmak isteyen Türk girişimciler şubenin hangi adreste bulunacağını belediyeye bildirmesi gerekir. Bunun dışında şirketin şubesinin kurulacağı bölge mahkemesine ticari sicil beyanında bulunarak kayıt olması gerekir.

Almanya’da Şube Açmak İçin Gerekli Belgeler

Almanya’da faaliyet gösteren bir Limitet şirketin şubesinin kurulabilmesi için;

 • Şirket sözleşmesinin resmi olarak onaylanması ve bu resmi olarak onaylanan belge
 • Şirketin ticari unvanı ile birlikte şirketin merkezi ve hangi konuda işletme yaptığı hakkında belge
 • Şirketin varsa ortakları
 • Şirketin yönetici sayısı ve kaç kişi ile temsil edildikleri ve bu kişilerin yetkileri
 • Esas kurulan şirketin sermayesinin miktarının ne kadar olduğu kayıtlara geçirilmelidir

Almanya’da Anonim Şirket Kurulmasının Koşulları

 • Almanya’da bir anonim şirket kurulabilmesi için şirketin en az 1 tane hissedarının bulunması gerekir.
 • Şirketin sahip olduğu sermaye tutarının en az 50 bin Euro olması gerekir
 • Şirketin mahkeme ya da noterden tasdik edilmiş bir sözleşmesinin bulunması gerekir
 • Şirketin anonim şirket ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekir

Almanya’da Kurulan Bir Şirketin Temsilcilik Açması

Temsilcilik yabancı bir şirketin Almanya’da temsil edildiği anlamına gelir. İşletmeyi ve faaliyetlerini tanıtabilecek, iyi ilişkiler kurması ve bu ilişkileri de aynı zamanda Türk şirketine iletmesi gerekir. Temsilcilik kurulması diğer şirket kuruluşlarından farklıdır. Bu konuda temsilciliğin faaliyet alanı sınırlandırılmıştır. Bunlar;

 • Var olan temsilciliğin yöneticisi veya çalışanları bu konuda sözleşme imzalama ve fatura düzenleme hakları yoktur.
 • Yapılan sözleşmeler her durumda merkez şirket tarafından imzalanmalıdır.
 • Temsilcilik açma koşullarında vergilendirme usulü ise çifte vergilendirme anlaşması kapsamına girer ve böyle değerlendirilir.

Etiketler :
Paylaş :

Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM