WhatsApp
Linkedin

Almanya’da teşvikler: Şirket ve girişimciler için en güvenli başlangıç

Almanya’da teşvikler: Şirket ve girişimciler için en güvenli başlangıç
  • 10 Haziran 2022, 15:15

Almanya’da teşvikler: Şirket ve girişimciler için en güvenli başlangıç

Bir iş kurmak istiyorsunuz ve teoride mükemmel bir fikriniz var. Bu noktada ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biri tabii ki para. Yeni kurulan şirketlerin özellikle yeni teknoloji firmalarının başarısının ardındaki kilit faktör, risk sermayesine diğer adıyla girişim sermayesine yeterli erişimi sağlayıp sağlamadığında yatıyor. Girişimciler yenilikçi fikirleri hayata geçirir, başarılı oldukları takdirde istihdam yaratır ve gelecekteki refah ve büyümenin temelini korumuş olurlar. Bu sebeple de ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutarlar. Almanya’da teşvikler, bu ülkenin gelecekti ekonomik büyüklüğünün devam ettirmek için önem arz ediyor.

Almanya’nın girişimcilik konusundaki farkındalığına rağmen uluslararası karşılaştırmada (Almanya’nın ekonomik gücüne rağmen) risk sermayesinin küçük olduğunu söylememiz mümkün. 2017-2019 döneminde Almanya’nın yatırım hacmi gayri safi yurt içi hasılasının yalnızca %0.047’sini oluşturmakta. Almanya bu verilerle AB ortalamasının altında yer alırken, aynı dönemde İngiltere %0,098 oranına sahip. Bu nedenle, federal hükümet, risk sermayesi için mevzuat ve vergi kurallarını iyileştirme ve Almanya’yı risk sermayesi için daha çekici hale getirmeye çalışıyor.

 

Almanya’da teşvikler

Almanya, araştırma, yenilik ve yatırımı teşvik eden programlara milyarlarca euro sağlayarak bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışırken aynı zamanda girişimciler için de verimli bir zemin sunuyor. Almanya’da iş kurmak isteyen herkes için çok sayıda hibe, kredi ve finansal teşvik bulunuyor. Almanya’da teşvikler dört kolda incelenebilir:

  1. Yatırım hibeleri bir diğer ifadeyle devlet hibeleri ve teşvikleri
  2. Kamu kredileri
  3. Kamu garantileri
  4. Öz sermaye

1- Almanya’da devlet hibeleri ve teşvikleri

İş kurma kredisi (Gründungszuschuss)

İşinizi kaybettiyseniz ve işsizlik parası I (Arbeitslosengeld-I) alıyorsanız, hükümet sizi serbest meslek sahibi olmaya teşvik etmek için size belli koşullar altında başlangıç ödeneği seçeneği sunuyor. Bunun yanında, kendi işinizi yürütmeye veya serbest meslek sahibi olmaya hazırlanmanıza yardımcı olacak seminerler ve kurslar da mevcut. Krediyi almaya hak kazandığınızda ilk 6 ay için, işsizlik maaşınıza artı olarak aylık 300 euro sigorta yardımı verilirken, ilk 6 ayın sonunda uygun görülürse, ikinci bir 9 aylık süre eklenebiliyor ve bu sürede sadece sosyal sigorta primleri için aylık 300 euro ödeniyor.

 

Başlangıç parası (Einstiegsgeld)

Eğer işsizlik parası II’den (Arbeitslosengeld-II) faydalanıyorsanız yine belli şartlar altında başlangıç parası için başvurabilirsiniz. Bu teşvikte en fazla 24 ay süreyle hibe şeklinde finansman sağlanıyor. Finansman miktarı, işsizliğin süresine ve iş arayanın ihtiyacının büyüklüğüne göre değişiyor. Bu hibe türünde başlangıç parasına ek olarak, malzeme alımı için kredi ve hibe de verilebiliyor. 5000 euroya kadar hibe alabilirken, bu tutarın üzerinde kredi almanız mümkün.

Yeni mezun start-up teşvikleri (EXİST)

EXIST Başlangıç ​​Hibesi, üniversite mezunlarına ve bilim insanlarına başlangıç ​​aşamasından önce veya başlangıç ​​aşamasında iş planlarını uygulayabilmeleri için bir yıllık hibeler sağlayan geniş tabanlı bir program. Aday gösterilen bir kişiye verilecek hibe miktarı ise kişinin eğitim programında ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı. Öğrenciler aylık 1,000 euro, teknik personel: 2.000 euro; mezunlar: 2,500 euro; doktora derecesine sahip olanlar: 3,000 euro alabiliyor. Buna ek olarak, malzeme maliyetleri için 30.000 euroya kadar finansman sağlanabiliyor.

EXIST Araştırma Transferi ise üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde özellikle zorlu teknik ​​projelerini desteklemek adına, önce bir bilimsel kurumda ürün geliştirmeyi ve ardından şirketin kurulum aşamasını desteklemek amacıyla 2008 yılının başlarında kuruldu. İlk aşamada 4 pozisyona kadar personel maliyetleri ve 250.000 euroya kadar malzeme maliyetleri finanse edilirken, ikinci aşamada 180.000 euroya kadar hibe sağlanıyor.

2- Almanya’da kamu kredileri

Mikro kredi

Almanya’da mikro kredi, hükümetin, küçük ölçekli bir iş yeri açmak isteyen ya da var olan küçük ölçekli iş yerini güvence altına almak isteyen girişimciler için ayırdığı bir bütçe. Bu fon genel olarak kendi ana bankalarından kredi almakta zorlanan yeni kurulmuş veya kurulması planlanan küçük ölçekli şirketleri kapsıyor. Hedef kitle ise çoğunlukla göçmen kökenli girişimcilerden ve kadınlardan oluşuyor. 1.000 euro ile 25.000 euro arasındaki kredi, dört yıla kadar vadeli bir kredi şeklinde veriliyor.

Federal yatırım kredileri

Federal hükümetin yatırım bankası KfW ve federal eyaletlerin yatırım kurumları, Almanya genelindeki start-uplar için yatırım kredileri sağlıyor. KfW’nin sunduğu teşviklerden yararlanmak için doğrudan KfW Bank’a başvurmak yerine hesabınızın olduğu kendi bankanıza müraacat etmeniz gerekiyor. Bankanız projenizi değerlendirdikten sonra, projenize olumlu bakarsa, KfW Bankası’na başvurunuzu ve projenizi aktarıyor.

Girişimci kredisi (ERP-Gründerkredit Startgeld)

ERP Girişimci Kredisi Stargeld, 5 yıldan daha kısa süredir faaliyet gösteren yeni başlayan ve genç firmalar için geçerli bir kredi. 5 veya 10 yıl vadeli olarak maksimum 125.000 euro’ya kadar finansman sağlarken genellikle küçük şirketlere veriliyor. KfW Bankası girişimcinin çalıştığı banka için, 100.000 euroya kadar olan banka riskinin yüzde 80’ini üstleniyor. Böylece başarı şansı olan, ama bankalar için finans riski yüksek olan projelerde KfW tarafından desteklenmiş oluyor.

ERP – Girişimci Kredisi – Evrensel (ERP-Gründerkredit Universell)

KfW Bankası, ERP Girişimci Kredisi – Evrensel ile size iş yeri kurmada ve işinizi kurduğunuz ilk üç yıl içerisinde destek oluyor. Yeni şirketlere, devralmalar veya aktif hisseler için yatırım ve işletme sermayesi için cazip oranlarda finansman sağlıyor. 25 milyon euroya kadar uzun vadeli krediler mevcutken, şirketinizin kuruluşunun 3 yılı geçmemiş olması ise ön koşullardan biri.

ERP Kuruluş Sermayesi (ERP-Kapital für Gründung)

Kuruluş sermayesi, ilk üç yıl içinde olan, yeni başlayan ve mevcut şirketleri devralan kişiler için kullanılıyor.Cazip oranlarda 15 yıl vadeli 500.000 euroya kadar sermaye benzeri krediler sağlıyor. İlk yedi yıl için geri ödeme yapılmıyor. Amaç, şirketin öz kaynak tabanını iyileştirmek.

ERP Dijitalleşme ve İnovasyon Kredisi (ERP-Innovationsfinanzierung)

Şirketlere başlangıç aşamasında verilen bu kredi 25.000 ila 25 milyon euro arasında finansman sağlıyor. İnovasyon ve dijitalleşme alanlarında verilen bu kredide KfW, ana bankadaki riskin %70 kadarını üstlenebiliyor.

Federal eyaletlerin yatırım kredileri

Förderdatenbank‘ta (finansman veritabanı) çevrimiçi olarak federal eyaletlerin başlangıç kredileri hakkında eksiksiz ve güncel bilgi edebilirsiniz. Almanya’da teşvikler sık sık güncelleniyor ve en son değişikliklerden haberdar olmanızı öneririz.

3- Garantiler

Ödeme garantisi, Almanya’da teşvikler arasında önemli bir yer tutuyor. Kamu garantileri özellikle düşük kredi notu bulunan ve bankalardan kredi almakta zorlanan yarımcılar için büyük önem arz ediyor. Nitekim kamu garantisi sayesinde hem bankalar sağladıkları krediler için teminat elde etmekte hem de yarımcılar ihtiyaç duydukları kredileri kolayca kullanma imkanına sahip oluyor. Kamu garantileri, on beş yıllık bir süre boyunca, genellikle 1,25 milyon euro kadar olmak üzere, kredi tutarının %80’ine kadarını karşılayabilir. Kredi süresi boyunca, borçlu, ödünç alınan ödenmemiş miktarla orantılı olarak yıllık bir ücret ödüyor. Garanti bankaları (Bürgschaftsbanken) ile bilgiye şuradan ulaşmanız mümkün.

4- Öz sermaye yatırımı

İleri teknoloji Başlangıç Fonu- (High-Tech Gründerfonds)

İleri Teknoloji Başlangıç ​​Fonu (HTGF), operasyonel ticari faaliyetleri üç yıldan daha kısa bir süre önce başlamış olan, son derece yenilikçi ve teknoloji odaklı şirketler için erken aşama finansman programı. Finansmana uygun olmak için projelerin umut verici araştırma bulguları ortaya çıkarması, yenilikçi teknolojiye dayalı olması ve ürünün pazar durumunun parlak olması gerekiyor. Fon, sermaye sağlamanın yanı sıra genç start-upların yönetiminin gerekli yardım ve desteği almasını da sağlıyor. 1.000.000 euroya kadar bir başlangıç ​​finansmanı sağlıyor ve genellikle şirket başına toplam 3 milyon euroya kadar kullanılabiliyor.

Mikro ara sermaye fonu – Mikromezzaninfonds

Bu fon küçük ve yeni başlayan şirketler için 50,000 euroya kadar ve özel hedef grubundaki şirketler için ise 150,000 euroya kadar öz sermaye sağlıyor. Fonun özel hedef gurubunda ise kadınlar ve göçmen kökenli girişimciler tarafından işletilen veya daha önce işsiz kişiler tarafından kurulmuş şirketler yer alıyor. Ticari olarak faaliyet gösteren sosyal işletmelerin de çevreye uyumlu üretime odaklanan şirketler gibi özel hedef grup şartlarında finansman başvurusunda bulunabilmeleri mümkün. Fon, hem Avrupa Sosyal Fonu (ESF) hem de Avrupa Kurtarma Programı (ERP) tarafından finanse ediliyor.Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM